ouderen verzorging

Mantelzorger zijn, kan een behoorlijk impact op je leven hebben. Vaak heb je namelijk ook nog een baan, en het gewone leven gaat ook door. Als echter een van je ouders is overleden en de ander wordt hulpbehoevend, dan zullen veel mensen er voor kiezen om de zorg voor die persoon op zich te nemen. Dan is het fijn als degene waar je voor zorgt dichtbij woont. Je kunt er dan voor kiezen om een mantelzorg woning aan of bij je huis te laten bouwen. Daar is dan geen vergunning voor nodig en er zijn enkele voordelen waar je gebruik van kunt maken. Welke dat zijn lees je hieronder.

Wat is een mantelzorg woning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Deze is bedoeld voor degene die je verzorgt, of je kunt natuurlijk ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die je verzorgt in het bijbehorende huis. Je kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan je huis laten bouwen. Ook kun je een bestaand bouwwerk bij je huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

Vaak geen vergunning nodig

Voor een mantelzorgwoning op je eigen terrein heb je vaak geen vergunning nodig, daarom hoef je de gemeente niet op de hoogte te stellen van je bouwactiviteiten. Je moet natuurlijk wel voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.

Je moet voldoen aan het Bouwbesluit, waarin de eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. 

Mantelzorg woning telt niet mee voor de WOZ waarde

Heb je een tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin? In sommige gemeenten telde vroeger de mantelzorgwoning mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf 2017 wordt dit niet meer gedaan. Dit staat in de zogenaamde ‘Waarderingsinstructie’ die geldt vanaf 1 januari 2017. Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen als aanbouw van de hoofdwoning of een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.

Maximaal één huishouden

De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent. Bij twijfels over de mantelzorg relatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.

Alleen de begane grond mag gebruikt worden als leefruimte

Als de mantelzorg relatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Je hoeft de woning dan niet af te breken, maar je moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. Alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning mag gebruikt worden als leefruimte. Laat je een bestaand bouwwerk bij je huis ombouwen tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang hiervan niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.

Kies je voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en woon je buiten de bebouwde kom van een dorp of stad? Dan zijn er geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte.